x
Vyhledávání

Tryskací pracoviště TMT 1200/60R

Cílem robotizovaného tryskacího pracoviště je automatizovat sériový proces pískování pomocí implementace robotických systémů, snížení provozních nákladů, zvýšení kvality výroby a produktivity práce při zvýšení flexibility výroby a odstranění fyzicky namáhavé práce.  

Konstrukce robotizovaného tryskacího pracoviště

Celé robotizované tryskací pracoviště je řešeno jako kompaktní buňka, kterou je možno pomocí vysokozdvižného vozíku nebo jeřábu převážet. Koncept je řešen kompaktním 6-ti osým robotem YASKAWA MOTOMAN MH6S-10 s vysokou výkonností, integrovanou tlakovou tryskací kabinou o rozměru 1200 x 1200 mm s bočními manipulačními stoly, po kterých se přesouvají pracovní vozíky s tryskanými díly. Přesuvné pracovní vozíky umožňují zakládání a odebírání tryskaných dílů na jednom vozíku, současně s pískováním dílů (uvnitř tryskací kabiny) na druhém vozíku. Tím je umožněno maximální využití pracovní doby robota. Otvor k odebírání a vkládání tryskaných dílů je chráněný otevíracími dveřmi s bezpečnostními prvky. Pracoviště je vybaveno tlakovým tryskacím kotlem s vlastní diagnostikou, cyklonovým odlučovačem, odsávací a filtrační jednotkou MOP 1000 JET s automatickým čištěním filtračních patron stlačeným vzduchem. Celé tryskací pracoviště je oploceno zástěnami a dveřmi s bezpečnostními prvky, které chrání obsluhu proti případnému střetu s pohybujícím se robotem. Pro servisní úkony jsou v tryskací kabině servisní dveře chráněné bezpečnostním zámkem. Proces tryskání je řízen pomocí jednotky PLC, ovládací panel je umístěn na čelní straně buňky. Tryskací kabina je určena pro použití abraziv s menší měrnou hmotností jako jsou korund, balotina, plast aj.
tmt1200
img_20131012_105814
p1060952
p1060953
p1060965
p1060968

Technology for a better life