x
Vyhledávání

Dospal kupolové pece

Dospalovací zařízení kupolové pece

Během provozu jsou spaliny z kupolové pece vedeny do systému čištění plynu. V případě nouze, nebo když teplota spalin překročí 360°C, jsou spaliny vedeny do atmosféry přes nouzový komín pomocí ejektoru s ventilátorem. Spaliny jsou vedeny potrubím do chladiče, který je umístěn před filtrem. Tento tepelný výměník ochlazuje spaliny (čerstvým vzduchem) nebo je zahřívá (čistými spalinami) pro udržení dané konstantní teploty spalin na vstupu do filtru. Dále jsou spaliny vedeny potrubím do tepelného výměníku pro předehřev spalin, kde se odpadní teplo čištěného plynu využívá k předehřevu spalin. Předehřev spalin minimalizuje spotřebu paliva ve spalovací komoře, kde se předehřátý plyn dále nahřívá na požadovanou reakční teplotu (820 – 860°C) spalováním oxidu uhelnatého a zemního plynu. Na výstupu ze spalovací komory jsou čištěné spaliny chlazeny přívodem čerstvého vzduchu na teplotu, která zaručuje požadovanou teplotu Blast airu kupolové pece. Blast air je dále distribuován přes větrovod a dmyšny do tavícího pásma kupolové pece. Celý systém je navržen pro automatické řízení a spolupráci s vizualizačním systémem. Veškeré technologicky důležité hodnoty (průtoky, teploty, tlaky), jakož i alarmy, se zobrazí na obrazovce (Win CC). Tento systém napomáhá pochopit proces, zjednodušuje provoz a údržbu.
hpim1260

Technology for a better life