x
Vyhledávání

Průběžné bubnové tryskací zařízení TKM 240

Průběžné bubnové tryskací zařízení TM 240 je určeno pro odstraňování přetoků a drobných nálitků u plastových výlisků. Vlastní tryskání zajišťuje metací kolo, které uděluje kinetickou energii plastovému abrazivu. Abrazivo je po separaci od odstraněných otřepů v rotačním třídiči opakovaně použito pro tryskání.

Princip a konstrukce tryskacího zařízení TKM 240

Tryskací zařízení je složeno z několika celků. Hlavním z nich je kabina s metacím kolem a průběžným pracovním košem. V této části dochází k tryskání polotovarů. Tryskací výkon je úměrný otáčkám metacího kola, které jsou plynule nastavitelné v rozsahu 1000 – 3500 ot. / min. Stejně tak lze nastavit plynule otáčky pracovního koše. Rychlost otáček koše určuje dobu, po kterou dílec setrvá v pracovním prostoru. Součástí kabiny je i spodní násypka materiálu, ústící do šnekového podavače abraziva, který zajištuje jeho oběh. Mezi výstupem šnekového podavače a vstupem metacího kola je zařazen třídič abraziva, zajišťující oddělení odpadů (plastových zbytků) od abraziva. Další součásti stroje jsou vstupní vibrační podavač a výstupní koš. Vibrační zásobník zajišťuje optimální dávkování polotovarů do pracovního koše. Vibrační zásobník může pracovat v kontinuálním nebo přerušovaném provozu. Průchodem polotovaru přes výstupní koš se odstraní zbytky abraziva. Otáčky výstupního koše jsou plynule nastavitelné.

Ovládání tryskací kabiny TKM 240

Celá tryskací kabina je řízena pomocí PLC s dotykovým panelem. Použití řídicího systému umožňuje plynulé nastavení parametrů výroby a jejich následné uložení do receptů. Každý z pohonů má svůj nezávislý frekvenční měnič, umožňující měnit otáčky v celém pracovním rozsahu. Díky PLC probíhá také sledování výrobních parametrů a hlídání chybových stavů, což usnadňuje odstraňování závad. Na přání zákazníka lze doprogramovat speciální funkce, které odpovídají jeho výrobě, např. řízení externích dopravníků apod. Velký důraz při vývoji byl kladen na bezpečnost stroje, všechny nebezpečné prostory jsou chráněny senzory a veškeré pohony jsou krytovány. Stroj tvoří kompaktní celek, který zbytečně nezasahuje do prostoru, veškerá elektro-výstroj je součástí stroje.

Fotogalerie tryskacího zařízení TKM 241

metacka_10
img_0931_01
img_0934_001
img_0935_001
img_0936_001
img_0939_004
img_0941_001

Technology for a better life