x
Vyhledávání

Kupolová pec

Manipulace s materiálem a zavážení

Suroviny, jako např. čedič, dolomit a koks, jsou přepravovány nákladními vozidly nebo po železnici a skladovány na hromadách v otevřeném skladu. Přeprava z hromad do přijímacího zásobníku se provádí nakladači. Z přijímacího zásobníku se materiál vysypává na primární dopravník pomocí vibrátoru. Primární dopravník přepravuje suroviny do denních zásobníků, které jsou určeny pro 4 různé složky (čedič, struska, dolomit, koks) pomocí rozváděcího dopravníku v horní části zásobníků. Pod zásobníky jsou čtyři vážící (dávkovací) systémy, které automaticky plní kupolovou pec požadovaným přesným množstvím suroviny. Navážený materiál se předává na dopravník a přepravuje na plnící dopravník, který přepravuje materiál přímo do kupolové pece.

dscn1140-mensi
dscn1142-mensi
dscn1147-web
dscn1150-web
dscn1151-web
img_6881-mensi)
p3120332-mensi
p3120339-mensi
p3120340-mensi

Kupolová pec

ENETEX využívá kupolovou pec pro tavení materiálů úspěšně již mnoho let. Z dospalu kupolové pece fouká do kupolové pece horký vzduch o teplotách až 650 °C a zajišťuje tavící kapacitu až 16 tun / hodinu.    

kupolové peci se suroviny (kámen s přísadami) taví pomocí koksu. Kupolová pec se skládá ze sázecího a odtahového tavícího pásma. Horní část pece tvoří přijímací násypky vybavené rotačním plnicím hrdlem a hradlem s pneumaticky ovládaným uzavíracím kuželem a plnicí trubkou, která rovnoměrně rozděluje materiál. Minimální hladina materiálu v plnící trubce je sledována snímačem hladiny. Z odtahového pásma jsou odváděny spaliny. Tavící pásmo se skládá z kuželového, vodou chlazeného pláště. Spodní část se rozšiřuje pro snadnější vysypání pece. V horní části tavícího pásma je umístěn rozvodný větrovod, z něhož je foukán předehřátý vzduch přes dmyšny do tavícího pásma. Tavenina vytéká z kupolové pece přes sifón a distribučními kanály na rozvlákňovací stroj. Při přerušení rozvlákňovacího procesu se tavenina odklání přes nouzový žlab dolů pod kupolovou pec.

montaz_11-2006_005
montaz_troick_018
odvoz_taviciho_pasma_002
p1020580
p1030119-mensi
p1040090-mensi
p1040109-mensi
p1040156-mensi
p2170046-mensi
p6160012
p6260003
p6260004
resim_052b
tambov_brezen__duben_2006_(12)
   

Technology for a better life