x
Vyhledávání

Adsorpce

V závislosti na specifických poměrech, může být adsorpce, jako metoda likvidace znečištujících látek, dobrou alternativou k oxidačním metodám.

ENETEX TECHNOLOGY vzhledem k charakteru znečištění nabízí:

 • Sorpci na pevném loži,
 • Desorpci v kompaktním provedení se sorpcí,
 • Kontinuální sorpci a desorpci s rotačním adsorbérem,
 • Externí desorpci, na vlastních nebo pronajatých zařízeních.
Doporučení nejvhodnějšího postupu provede ENETEX s přihlédnutím k provozním a investičním nákladům.

Charakteristika adsorpčních systémů ENETEX:

 • Minimální účinnost je 75% pro pachové látky a 90% pro běžná rozpouštědla,
 • Nízké náklady na pořízení a široké spektrum využití,
 • Výběr typu adsorbéru přesně na míru prostředí a provozním podmínkám,
 • Chemisorpce – adsorpce na chemicky upraveném aktivním uhlí pro zachycení pachových látek,
 • Pro bezobslužný a nepřetržitý provoz.

Adsorpční zařízení pracuje na dvou principech:

 • Na principu reverzibilního záchytu plynných organických látek (běžných rozpouštědel) na aktivním povrchu. Vyčerpaná náplň je při poklesu pod minimální účinnost nahrazena novou náplní, nebo je regenerována.
 • Na principu nereverzibilního záchytu plynných organických látek na aktivním povrchu s doprovodnou chemickou reakcí (chemisorpce). Vyčerpaná náplň bude při poklesu pod minimální účinnost nahrazena novou náplní. Likvidaci vyčerpaných náplní zajišťuje specializovaná firma. Regenerace není možná.
 
adab1
adab3
o-1130-b
   

Technology for a better life