x
Vyhledávání

Tryskací komory

tryskaci_komora
schema_d
tab
Tryskací komory jsou vybaveny celoplošným automatickým sběrem abraziva, kaskádovým nebo rotačním třídičem abraziva, zásobníkem, tlakovým kotlem o obsahu 200 litrů a ekologickou odsávací a filtrační jednotkou. Jsou určeny k ekologickému ručnímu tryskání běžných konstrukčních materiálů, profilů, plechů i tvarově složitých výrobků. Jsou navrženy podle požadavků zákazníka na základě stavebnicového systému. Během pískování je obsluha uzavřena v pracovním prostoru a opatřena ochranným oděvem.

Provedení tryskací komory

Tryskací komora může být v průjezdném nebo neprůjezdném provedení. Čelní stěna je opatřena vjezdovými vraty s kontrolním průhledem. Vstup pro obsluhu tryskací komory je umístěn v boční stěně a slouží současně jako únikový východ. Pro manipulaci s tryskanými dílci je komora vybavena kolejovým vozem s ruční obsluhou, koleje v podlaze jsou pro nakládání a vykládání vyvedeny před vrata tryskací komory. Opláštění pracovního prostoru je provedeno skořepinovými izolačními panely o síle 130 mm upevněnými na nosné konstrukci z uzavřených tenkostěnných profilů. Proti mechanickému poškození abrazivem jsou stěny z vnitřní strany chráněny volně zavěšenými pryžovými pásy. Strop, vrata a průchod obsluhy jsou opatřeny pryžovým obkladem. Podlaha komory je pokryta rošty, které umožňují propad abraziva a otryskaných nečistot do lamelového systému. Současně zajišťují bezpečný pohyb pracovníka bez nebezpečí uklouznutí. Pracovník provádí pískování ručně a pohybuje se uvnitř tryskacího prostoru. Je oblečen v ochranném oděvu sestávajícím z rukavic, ochranné kombinézy a přilby s přívodem vzduchu (včetně filtru a ohřívače). Všechny ochranné pomůcky a příslušenství odpovídají technickým a bezpečnostním požadavkům platným v EU.
dve_tryskaci_komory
komora_karbox_horice_005
p1050695
p1050696
p4272352
p5252403
p5252423
pc042193
pc042195
tryskaci_komora
 

Technology for a better life