x
Vyhledávání

Linky na výrobu minerální vaty

ENETEX TECHNOLOGY je světovým dodavatelem výrobních linek na minerální vatu s kapacitou až 12 tun výsledného produktu za hodinu. V současné době jsme schopni nabídnout dodávku kompletní výrobní linky na minerální vatu nebo díly pro výměnu stávajících. Linky na minerální vatu vyrábíme podle výsledného produktu ve standardních šířkách 1200, 2000, 2400 mm nebo na základě specifických požadavků zákazníka. Veškeré zařízení a systémy jsou navrženy s ohledem na emisní limity a v souladu se směrnicí o průmyslových emisích 2010/75/EU, TA-LUFT 2002.

ENETEX TECHNOLOGY je současně lídrem v čištění odpadních plynů pro široké spektrum průmyslových provozů. ENETEX dodává systémy pro čištění odpadních plynů z kupolové pece a vytvrzovací komory. Emise na výstupu z našich čistících systémů jsou pod hranicí hodnot daných „Směrnicí o průmyslových emisích 2010/75/EU“.

 

Realizace linek na výrobu minerální vaty nebo jejich částí ve světě

 
 Reference linky na minerální vatu a systémy čištění odpadních plynů  

ENETEX linka na výrobu minerální vaty

Video

ahoj
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
hpim1260
 

Technology for a better life