x
Vyhledávání

Katalycká spalovací zařízení – KNV

ENETEX katalytická spalovací zařízení dodáváme v kompaktním a modulárním provedení, ve variantách voštinový katalyzátor a peletový katalyzátor. Naši odborníci posoudí situaci pilotními zkouškami a stanoví optimální typ katalyzátoru a provozních podmínek.

Pro řadu rizikových faktorů katalytických jednotek se v současné době přednostně dodávají termické spalovací systémy. Dodávky a výkony ENETEX se v oblasti katalytického spalování přesouvají zejména k repasím vlastních jednotek, ale i zahraničních jednotek na území České republiky.

Parametry výběru:

  • Kompaktní a modulární provedení,
  • Voštinové a peletové katalyzátory,
  • Autotermní provoz od 1-4 g/Nm3,
  • Ohřev plynnými kapalnými palivy nebo elektrickou energií,
  • Regenerativní nebo rekuperativní předehřev odplynu, využití odpadního tepla.

Katalytická spalovací zařízení ENETEX se vyznačují:

  • Nízkou spotřebou přídavného paliva,
  • Vysokou regulační schopností ve vztahu k množství, teplotě a obsahu spalitelných látek v odplynu,
  • Stabilním a dokonalou oxidací škodlivin v celém regulačním rozsahu,
  • Automatickým bezobslužným provozem.
o-710b
schemaknv

Technology for a better life