x
Vyhledávání

Vytvrzovací komora

Materiál je dopravován přes vytvrzovací komoru mezi horním a spodním dopravníkem pomocí lamel. Řetězová kola na výstupní straně jsou poháněna jednotlivými motory s regulátory rychlosti. Každý dopravník má dva tažné řetězy spojující každou stranu robustní lamely. Horní dopravník je instalován na svisle pohyblivém rámu, spodní dopravník je instalován na pevném rámu. Nastavením vzdálenosti mezi dopravníky se získají výrobky různé tloušťky. Nastavení se provádí stavěcím šroubem umístěným po obou stranách vytvrzovací komory. Všechny stavěcí šrouby se nastavují jedním motorem přes kardanové hřídele a šneková kola. Horký vzduch pro vytvrzení přiváděný z dospalovacího zařízení je foukán přes vlnu ve svislém směru. Pro zamezení úniku horkého vzduchu do okolí je v peci vytvořen podtlak.
dscn1293-web
p1040220-web
p2190085-web
p3120281-web
p4250554-web
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dospalovací systém vytvrzovací komory

Pro vytvrzení pojiva v nevytvrzené vatě se do vytvrzovací komory přivádí horký vzduch. Exhalace z vytvrzovací komory jsou čištěny ve spalovací komoře a před vypuštěním do atmosféry jsou použity pro předehřev lamel. Cirkulační systém horkého vzduchu se skládá ze 2 cirkulačních ventilátorů, ohřívací komory a potřebného potrubí. Spalovací komora a ohřívací komora jsou vybaveny automatikou pro regulaci plamene a teploty. V případě požáru v horkovzdušném nebo spalovacím systému se ručně spouští hasící systém.

Chladící zóna

V chladící zóně je horká vytvrzená vata opouštějící vytvrzovací komoru chlazena vzduchem nasávaným přes materiál. Systém se skládá z ventilátoru, tlumiče, suchého filtru a potrubí spojujícího chladící zónu, ventilátor a komín. V případě požáru v horkovzdušném nebo spalovacím systému se ručně spouští hasící systém.

Technology for a better life