x
Vyhledávání

Rotační koncentrátor

Rotační koncentrátor / adsorbér, RA

o-1430-b
o-1470-1-b
o-1510-1
   

Rotační koncentrátor je používán pro výrobní technologie, které kombinují vysoké množství odpadního vzduchu s nízkou koncentrací VOCRotační koncentrátor zajišťuje zakoncentraci VOC v poměru 1:10 (1:15) pro následnou likvidaci katalytickým, nebo termickým způsobem. Nejčastější užití je v oboru lakovacích linek, výroby plastů, papírenském průmyslu apod.

Základem rotačního koncentrátoru je zeolitová výplň usazená do tvaru kola, která neustále rotuje a je rozdělena na několik částí (výsečí): procesní (300-310°), chladící (20-30°) a desorpční (25-30°). Organické látky se zachytávají na povrchu pomocí mezimolekulárních sil, nepůsobí zde chemické vazby. Syntetické zeolity jsou v porovnání s aktivním uhlím požárně bezpečné, zejména při výskytu ketonů jako rozpouštědel.

Proces činnosti rotačního koncentrátoru je tedy možné shrnout do dvou fází:

1. Adsorpční fáze:

Odplyn z výrobní technologie (o teplotě okolí (cca 25°C)) prochází nejprve přes filtr tuhých látek a následně přes procesní část rotačního adsorbéru. Organické látky obsažené v odplynu jsou adsorbovány na povrchu zeolitů pod hodnotu 50 mg/Nm3 TOC. Vyčištěný odplyn (výstupní teplota zvýšena o max. 5°C) odchází přes navazující vzduchotechnický systém přímo do atmosféry.

2. Desorpční fáze:

Desorpční vzduch tvoří odvětvená část procesního odplynu (ca 1/10) pomocí desorpčního ventilátoru. Ten je veden nejdříve přes chladící výseč rotačního kola, je dohřán na teplotu 120 – 180°C v předehřívacím výměníku a průchodem přes desorpční výseč rotačního kola vytěsňuje organické škodliviny z náplně zeolitů. Zvýšení koncentrace v porovnání s původním odplynem je ca 10-ti násobné. Odcházející desorpční proud vzduchu (cca 80 – 110°C) bude následně vyčištěn např. termickým, nebo katalytickým způsobem.

 Výhody rotačního koncentrátoru:

  • Jednoduchost a bezpečnost použití,
  • Nízké provozní a servisní náklady,
  • Široké spektrum velikostí vhodné pro jakoukoliv velikost provozu (základní řada pokrývá objemy vzduchu od 12.000 Nm3/h do 100.000 Nm3/h,
  • Dlouhá životnost adsorpčního materiálu,
  • Automatický provoz.

Realizace – Adsorpce s RA

2003_schwan_cosmetics_cesky_krumlov_-_ra_tnv_wt
2006_skoda_transportation_plzen_ra_tnv_wt
2006_tubapack_ziar_nad_hronom_ra_rtnv
2006_tubapack_ziar_nad_hronom_ra_rtnv2
2006_zos_trnava_-_ra_tnv_wt
2006_zos_trnava_-_ra_tnv_wt2
2006_zos_trnava_-_ra_tnv_wt3
2011_koh-i-noor_ceske_budejovice_-_ra_tnv
2011_koh-i-noor_ceske_budejovice_-_ra_tnv2
2011_koh-i-noor_ceske_budejovice_-_ra_tnv3
   

Technology for a better life